White Stocking w/Gold Trim & Snowflakes

Regular price $28.00

White Stocking w/Gold Trim & Snowflakes